English 中文

死于20XX—郑维个展

2012.03.11 - 04.20

Artist

Zheng Wei
Died in 20XX—Zheng Wei Solo Exhibition
Curator: Huang Liaoyuan
Reception: 11th  Mar. 2012, 4pm—6pm
Duration: 11th Mar. 2012- 20th Apr. 2012
Venue: Building E, Red Yard No.1, Cao Chang Di, Cui Ge Zhuang, Chaoyang Dist., Beijing Beijing Art Now Gallery
Tel: 010-51273292
E-mail:angallery@vip.sina.com
www.beijingartnow.com